Tên / Số / ký hiệu : 679/SGDĐT-CTTT
Về việc / trích yếu

V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành 06/03/2020
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Xuân Tiến
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 11 | Tải về : 8 Tải về
Nội dung chi tiết