Tên / Số / ký hiệu : 778/UBND-KGVX
Về việc / trích yếu

V/v tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học dể phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra (nghỉ đến hết ngày 15/3/2020)

Ngày ban hành 07/03/2020
Loại văn bản / tài liệu Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chung
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 2 | Tải về : 4 Tải về
Nội dung chi tiết