Tên / Số / ký hiệu : 689/SGDĐT-VP
Về việc / trích yếu

V/v tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra (nghỉ đến hết ngày 15/3/2020)

Ngày ban hành 07/03/2020
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Chử Xuân Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 6 | Tải về : 3 Tải về
Nội dung chi tiết