Tên / Số / ký hiệu : 465/SGDĐT-CTTT
Về việc / trích yếu

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra (nghỉ đến hết ngày 23/2/2020)

Ngày ban hành 14/02/2020
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Chử Xuân Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 3 | Tải về : 2 Tải về
Nội dung chi tiết